Termeni si conditii

Termeni si conditii

Aspecte Definitorii

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor informatiilor oferite de catre NAVISHOP.RO, prin intermediul website-ului www.Navishop.ro catre Utilizator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al Topor I. Serghei Persoana Fizica Autorizata.

Astfel, urmatorii termeni insemna, dupa cum urmeaza:

Acest website a fost conceput cu scopul de a furniza informaţii de ordin general despre compania, produsele şi serviciile oferite de TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. Puteţi folosi acest website cu condiţia respectării “Termenilor şi condiţiilor” de utilizare. Consimtamantul si continuarea navigării reprezintă acceptul dumneavoastră.

TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este Proprietarul website-ului iar orice persoană fizică sau juridică, ce accesează site-ul Navishop.ro este Utilizator.

Această pagină conţine termenii şi condiţiile de utilizare a website-ul Navishop.ro şi defineşte cadrul în care NAVISHOP.RO este de acord să furnizeze produse şi servicii clienţilor / utilizatorilor. Acest document reprezintă un acord între NAVISHOP.RO şi clienţii săi. Toţi utilizatorii fac subiectul acestor termeni şi condiţii, astfel încât, utilizarea website-ului presupune acceptarea şi conformarea la Termenii şi

Condiţiile de Utilizare.

NAVISHOP.RO îşi rezervă dreptul discreţionar de a modifica, adaugă sau elimina porţiuni din prezentul document.

Toate denumirile sunt mărci ce aparţin NAVISHOP.RO şi / sau a unor companii pentru care NAVISHOP.RO este partener sau este afiliat.

Drepturi de autor

Conţinutul website-uluiil reprezintă toate textele, fotografiile, imaginile, ilustraţiile, graficele, clipurile audio, clipurile video sau orice element media şi sunt protejate de legislaţia dreptului de autor, precum şi de toate tratatele internaţionale aplicabile în acest domeniu. Drepturile de autor la Conţinut sunt proprietatea NAVISHOP.RO, a uneia dintre companiile ale cărui partener sau afiliat este, sau a unor terţe părţi care au cedat licenţele către NAVISHOP.RO. Conţinutul complet al acestui website este protejat de copyright conform cu legislaţia aplicabilă în materie de drepturi de autor şi copyright, iar NAVISHOP.RO este singurul care deţine drepturile de a modifica, completa, îmbunătăţii sau şterge informaţiile care fac parte din conţinut.

Aveţi dreptul de a descărca, salva, imprima şi copia anumite părţi ale conţinutului acestui site, cu condiţia:

  • de a folosi conţinutul descărcat doar în scopuri personale, necomerciale
  • de a nu publica conţinutul sau doar o parte pe alte site-uri web
  • de a nu publica sau difuza Conţinutul sau doar o parte în orice alt suport media
  • de a nu modifica sau deteriora Conţinutul sau de a şterge sau modifica indicaţiile dreptului de autor, copyright, marca înregistrată sau alte menţiuni de confidenţialitate

Cu excepţia condiţiilor de mai sus, nu aveţi dreptul de a copia, descarcă, printa, publică, afişa, procesa, distribuii, transmite, transfera, traduce, modifica, adăuga, updata, compila sau transforma/adapta în orice formă Conţinutul sau părţi din acesta fără obţinerea prealabilă a unui acord scris din partea Proprietarului.

Cu excepţia celor indicate mai sus, în mod expres, descărcarea Conţinutului acestui website nu conferă nici un drept, nici un titlu privitor la Conţinutul descărcat. Cu excepţia unei autorizări limitate, neexclusive de utilizare a acestui website, garantată mai sus, nici o condiţie inclusă în aceşti termeni de utilizare sau în acest website nu ar trebui interpretată ca un drept de exploatare, fie el implicit sau altfel exprimat, a unui drept sau a unei licenţe a drepturilor de autor sau de copyright, sau de marca înregistrată, de brevet sau de orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând NAVISHOP.RO sau oricărei alte terţe părţi.

Dreptul de modificare a site-ului web

NAVISHOP.RO îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul cât şi funcţionalitatea website-ului în orice fel, de a limita accesul la acest website, sau de a închide / limita accesul la acest website în orice moment pentru orice motiv pe care îl va considera oportun, fără notificare prealabilă şi nu va fi răspunzător sub nici o formă de posibilele consecinţe ale unor asemenea schimbări.

Confidentialitate

NAVISHOP.RO colectează informaţie anonimă, fără caracter personal, furnizată de utilizatorii acestui site, pentru a genera rapoarte statistice pentru uzul sau exclusiv, privitoare la utilizarea siteului web.

NAVISHOP.RO nu va transmite, închiria sau dezvălui entitaţilor terţe orice fel de informaţii cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizează în cursul exprimării acestei opţiuni.

NAVISHOP.RO şi site-ul nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail terţilor (persoane fizice sau juridice), nu vinde , nu oferă, nu face shimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Excluderea garantiei

Acest website poate furniza informaţii după disponibilităţi, fără nici un fel de garanţie. NAVISHOP.RO nu garantează că acest website va fi disponibil în orice moment sau în orice loc sau ca operaţiunile sale vor fi neîntrerupte sau fără erori. Acest conţinut este lipsit de viruşi, alte coduri susceptibile, sau cu proprietăţi contaminante sau distructive. Chiar dacă NAVISHOP.RO a făcut şi face eforturi pentru a furniza informaţii precise şi actualizate, informaţia din conţinut poate fi incompletă sau depăşită şi poate conţine inexactităţi sau erori. NAVISHOP.RO nu furnizează nici o garanţie cu privire la utilizarea, validitatea, exactitatea sau caracterul actual al acestui website sau a oricarie informaţii publicate pe acest website.

Limitarea raspunderii

În nici o împrejurare NAVISHOP.RO sau oricare reprezentant nu poate fi făcut responsabil de orice pierdere sau dauna directă sau indirectă provocată de accesul la website sau legată de acces, de utilizarea sau lipsa aptitudinii de utilizare a acestui website sau de încrederea dumneavoastră faţă de informaţiile furnizate. NAVISHOP.RO nu poate fi făcut responsabil de erorile sau omisiunile posibile din conţinutul acestui site. Această limitare se aplică tuturor acestor pierderi şi daune de orice fel fie ele directe sau indirecte, speciale sau generale, consecutive sau accidentale, exemplare sau altele, inclusiv pierderea de date.

Dispozitii finale

Utilizatorul declară că a luat la cunoştinţă despre termenii şi condiţiile Termenilor si Conditiilor, de clauzele specifice serviciilor şi este de acord să respecte clauzele prezentului document, in urma consimtamantului.

Ambele părţi vor depune maximum de efort pentru soluţionarea, pe cale amiabilă şi în spiritul prevederilor contractuale, a litigiilor de orice natură izvorâte din executarea prezentului Contract. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, competenţa de judecată aparţine instanţelor de la sediul Topor I. Serghei Persoana Fizica Autorizata.

Pentru orice nelămuriri, în legătură cu utilizarea website-ului, produsele şi modalitatea de cumpărare vă stăm la dispoziţie prin adres de email: contact@navishop.ro.